Get it on Google Play
Location

Satijnbloem 26-28, 3068 JP Rotterdam

phone

Telefoon: 010 425 70 00

Disclaimer & Privacybeleid

title-separator
Intellectueel eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze internetsite komen uitsluitend toe aan Taxi st. Job. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze internetsite worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Taxi st. Job.

Aansprakelijkheid

Deze website is met grote zorgvuldigheid gemaakt. Desondanks is het mogelijk dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer juist is, Taxi st. Job is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website.

Privacybeleid

Taxi st. Job respecteert uw privacy en behandelt door u verstrekte persoonsinformatie vertrouwelijk. Wanneer u op deze website gebruik maakt van een formulier om informatie aan te vragen, registreert Taxi st. Job uw gegevens in een informatiesysteem. Op basis daarvan wordt uw vraag verwerkt, De door u verstrekte gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Bezoekersregistratie

Van bezoekers aan de website van Taxi st. Job worden algemene gegevens bijgehouden, zoals informatie over het aantal keren dat een pagina wordt bezocht. Het doel hiervan is om de inrichting van de Taxi st. Job-website te optimaliseren.